KIỄM ĐỊNH THỦY BÌNH

Liên hệ
  • Mã sản phẩm :
Số lượng: Mua hàng
Mô tả :
STT  Đơn giá (vnd)   
1 KIỂM ĐỊNH MÁY THỦY BÌNH         
  KIỂM ĐỊNH MÁY KINH VỸ            
  Công việc thực hiện:        
  1. Kiểm tra sơ bộ máy        
  2. Hiệu chỉnh bọt nước tròn        
  3. Hiệu chỉnh dây chữ thập        
  4. Hiệu chỉnh góc I, kiểm tra hằng số máy        
  5. Hiệu chỉnh trục ngắm ống kính        
  6. Bảo trì, lau chùi máy.        
3 KIỂM ĐỊNH MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ       .............. ...................
  Công việc thực hiện:        
  01. Kiểm tra sơ bộ máy        
  02. Hiệu chỉnh bọt nước tròn        
  03. Hiệu chỉnh bọt nước dài        
  04. Hiệu chỉnh dây chữ thập        
  05. Hiệu chỉnh dọi tâm quang học        
  06. Hiệu chỉnh trục ngắm ống kính        
  07. Hiệu chỉnh sai số 2C        
  08. Hiệu chỉnh sai số chỉ tiêu Mo        
  09. Hiệu chỉnh vòng đứng (góc I) góc thiên đỉnh Z          
  10. Kiểm tra và hiệu chỉnh (sai số) khoảng cách đo        
  11. Kiểm tra và hiệu chỉnh hằng số máy        
  12. Hiệu chỉnh trục quang học/trục điện tử        
  13. Bảo trì, lau chùi máy
Updating...

Đối tác