BỘ ĐÀM CÁC HÃNG KHÁC
Xem
Bộ đàm HYT TC 500S

define_rating: 1.8/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
Bộ đàm HYT TC-500 UHF/VHF

define_rating: 1.7/5 (6 define_rating_total_vote)

Đối tác