BỘ ĐÀM CÁC HÃNG KHÁC
Xem
Bộ đàm HYT TC 500S

define_rating: 2.1/5 (10 define_rating_total_vote)

Xem
Bộ đàm HYT TC-500 UHF/VHF

define_rating: 2.3/5 (12 define_rating_total_vote)

Đối tác