Bộ Đàm Cho Nhà Xưởng
Xem
Bộ đàm Icom V8

define_rating: 2.6/5 (92 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 168

define_rating: 2.7/5 (89 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

define_rating: 2.7/5 (99 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 307

define_rating: 2.5/5 (91 define_rating_total_vote)

Đối tác