Sản phẩm mới

Máy bộ đàm Kenwood

Máy bộ đàm KENWOOD TK 307

define_rating: 2.7/5 (165 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm kenwood TK 720

define_rating: 2.9/5 (145 define_rating_total_vote)

Kenwood TK 3290

define_rating: 2.5/5 (146 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Kenwood TK 2000

define_rating: 2.7/5 (137 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Motorola

Bộ Đàm Motorola GP 368 Plus

define_rating: 2.7/5 (225 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Motorola GP 900 Plus

define_rating: 2.8/5 (143 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Motorola GP 739

define_rating: 2.5/5 (105 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Motorola SMP 418 loại 2

define_rating: 2.6/5 (66 define_rating_total_vote)

MÁY BỘ ĐÀM ICOM

Máy bộ đàm Icom V82

define_rating: 2.5/5 (134 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Icom ic v80

define_rating: 2.7/5 (144 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Icom IC F4003

define_rating: 2.7/5 (107 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Icom IC F1000

define_rating: 2.6/5 (104 define_rating_total_vote)

MÁY ĐO ĐẠC

Máy Định Vị Cầm Tay GPS eTrex 10

define_rating: 2.8/5 (182 define_rating_total_vote)

Máy Định Vị Cầm Tay GPS MAP 64

define_rating: 2.8/5 (182 define_rating_total_vote)

Máy Định Vị Cầm Tay GPS MAP 64S

define_rating: 2.8/5 (182 define_rating_total_vote)

Máy Định Vị Cầm Tay GPS Montana 650

define_rating: 2.8/5 (182 define_rating_total_vote)

Bộ Đàm Cho Bảo Vệ

Máy bộ đàm Icom IC V80

define_rating: 2.9/5 (131 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm kenwood TK 3107

define_rating: 2.7/5 (120 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm KBC PT 4000

define_rating: 2.5/5 (127 define_rating_total_vote)

Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

define_rating: 2.5/5 (135 define_rating_total_vote)

Máy toàn đạc điện tử

Máy toàn đạc điện tử NTS 332 R4

define_rating: 2.7/5 (93 define_rating_total_vote)

Sokkia Set- 500 (máy toàn đạc điện tử)

define_rating: 2.8/5 (84 define_rating_total_vote)

Sokkia Set- 510k (máy toàn đạc điện tử)

define_rating: 2.5/5 (95 define_rating_total_vote)

Sokkia Set- 610 (máy toàn đạc điện tử)

define_rating: 2.7/5 (122 define_rating_total_vote)

Đối tác