MÁY BỘ ĐÀM CHUYÊN DỤNG
Xem
Bộ đàm Icom V8

define_rating: 2.6/5 (83 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Icom IC V80

define_rating: 2.5/5 (178 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm kenwood TK 3107

define_rating: 2.3/5 (168 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Chierda CD 528

define_rating: 2.7/5 (119 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm taxi Kenwood TK 7100H/ 8100H

define_rating: 5.0/5 (2 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm chống cháy nổ Kenwood Tk 2360/ 3360

define_rating: 3.7/5 (3 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Baofeng BF 888s

define_rating: 3.0/5 (5 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm chống cháy nổ Icom IC M88

define_rating: 3.0/5 (7 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP 328 IS

define_rating: 3.2/5 (9 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 3000

define_rating: 2.7/5 (79 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 2000

define_rating: 2.6/5 (79 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 186

define_rating: 2.5/5 (84 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 168

define_rating: 2.7/5 (78 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 4000

define_rating: 2.2/5 (173 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

define_rating: 2.3/5 (86 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

define_rating: 2.6/5 (84 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 307

define_rating: 2.6/5 (81 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

define_rating: 2.2/5 (180 define_rating_total_vote)

Đối tác