MÁY BỘ ĐÀM CHUYÊN DỤNG
Xem
Bộ đàm Icom V8

define_rating: 2.7/5 (79 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Icom IC V80

define_rating: 2.5/5 (174 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm kenwood TK 3107

define_rating: 2.3/5 (165 define_rating_total_vote)

Xem
Máy Bộ Đàm Chierda CD 528

define_rating: 2.7/5 (115 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Baofeng BF 888s

define_rating: 3.0/5 (2 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm chống cháy nổ Icom IC M88

define_rating: 2.5/5 (4 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm chống cháy nổ Motorola GP 328 IS

define_rating: 3.5/5 (6 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 3000

define_rating: 2.7/5 (72 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 2000

define_rating: 2.5/5 (75 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 186

define_rating: 2.5/5 (80 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 168

define_rating: 2.6/5 (77 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm KBC PT 4000

define_rating: 2.2/5 (169 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 3000

define_rating: 2.3/5 (84 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

define_rating: 2.6/5 (82 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Kenwood TK 307

define_rating: 2.6/5 (77 define_rating_total_vote)

Xem
Máy bộ đàm Motorola GP 368 Plus

define_rating: 2.2/5 (178 define_rating_total_vote)

Đối tác