Máy bộ đàm Kenwood
Xem
Máy bộ đàm KenWood TK2107

define_rating: 2.7/5 (122 define_rating_total_vote)

Xem
Bộ đàm Kenwood TK 3000

define_rating: 2.6/5 (105 define_rating_total_vote)

Đối tác